UBEZPIECZENIA

W zakresie ubezpieczeń turystycznych współpracujemy z jednymi z największych instytucji ubezpieczeniowych w Polsce Warta Travel i Tu Europą, które to proponują szeroki wachlarz ubezpieczeń, m.in. :

Bezpieczne Podróże

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

SKI

SIGNAL IDUNA SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne. Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży.


NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczenie to obejmuje wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski.

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej.

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA. Ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) są objęte standardową umową ubezpieczenia.

F.T.H Wieża Pod Bocianem B.U.T. Sunny-Travel H.Kowalski ul.Strzelecka 4, 87-300 Brodnica NIP:874-000-15-78
likebox